Keleti szőnyeg, perzsaszőnyeg, kézi csomózású szőnyeg, szőnyegüzlet.
 
   
   
     

Perzsaszőnyeg

 
   
   
   
   
   
 
A kézzel szőtt perzsaszőnyeg kettős - használati és dekoratív - értéke régről ismert. Újabban azonban ismét előtérbe kerül a harmadik, az értékmegőrző (tezaurálási) szerepük is. Összeállításunkban röviden ismertetjük a perzsaszőnyeg kialakulásuk történetét, főbb típusaikat.
 
     
 

Mi a perzsaszőnyeg? Csomózott, vagy szőtt, mindenképpen kézzel készített szőnyeget, amely valamely tradicionális szőnyegkészítő területről származik Ezek: Irán, Törökország, Afganisztán, Pakisztán, India, Nepál, Tibet, a Kaukázusok vidéke (Örményország, Azerbajdzsán, Dagesztán), Turkesztán, Kína. Bizonyára nem véletlen, hogy éppen a fenti földrajzi területeken alakult ki a szőnyegkészítés mestersége. A földrajzi elkülönülés ellenére e tájakon hasonló éghajlati körülmények uralkodnak, ez magyarázatot ad arra, miért szőnyegekkel melegítették otthonukat, védték állataikat az itt élők. Más éghajlati övezetben erre nem lett volna szükség, vagy éppenséggel állati prémek szolgáltak erre a célra.

 
     
 
Századunk közepéig kevés tárgyi bizonyítékról volt tudomásunk, többnyire egyéb, jobban konzerválható alkotásokban (festmények, rajzok, irodalmi művek) Találkozhattunk szőnyegekkel, amelyek kora több ezer éves is lehetett. Igazi felfedezést az Altaj-hegységi Pazirikban történő ásatások hozták (1947-49), amelyek során egy szkíta hercegnő sírjában került elő az eddig ismert legrégibb perzsaszőnyeg.
 
perzsaszőnyeg
pazirik
 
     
 

A perzsaszőnyeg Krisztus előtt az V. században készült. Csodálatos fennmaradásának egyszerű a magyarázata: A szőnyeget e sírkamrában jégbe fagyva találták, korabeli sírrablóknak "köszönhetően", akik a kamra felnyitásával utat engedtek a beáramló víznek. A későbbiek során e perzsaszőnyeg -ami valószínűleg Perzsiából származik- szinte pontos mását hozták felszínre Asszíriában, amely Paziriktól ötszáz kilométerre fekszik. Erősítve azt a feltételezést, miszerint ez időben már széles körben elterjedt a szőnyegkészítés mind Közép-Ázsiában, mind a Közel-Keleten.

 
     
 

A szőnyegek - eltekintve a kor és a térség uralkodóinak státuszszimbólumaitól - a vándorló nomád törzseket szolgálták. Sátraikban a padló és az ajtó is szőnyegből készült, ugyanúgy az ágy és a párna, és szőnyegekkel melegítették lovaikat, tevéiket is. A beolvadni, letelepedni képtelen törzsek mai is így élnek, igaz, szőnyegeiket már többnyire eladásra készítik. Az iszlám művészet XIII. századi felvirágzása minőségi változást hozott a szőnyegkészítésben is. A korábbi geometrikus mintavilágot felváltotta, de legalábbis kiegészítette a sokkal cizelláltabb, virágmotívumokat ábrázoló stílus. E korban fejlődött ki a szőnyegeknél ma már természetes, de akkor forradalminak számító központi medalion motívum.

 
     
 
Újabb mérföldkő a perzsaszőnyeg készítés történetében a városi manufaktúrák XVI. Századi kialakulása. Ez Perzsiában Tamasp és Abbasz sahok idejében történt, akik bizonyára nem sejtették, hogy az általuk patronált manufaktúrák a XX. Század végén is léteznek majd.
  perzsaszőnyeg
   
sah abbasz motívum
 
     
 

Tabriz, Iszfahanán, Kashán és Nainvárosok manufaktúrái ma is a perzsaszőnyeg készítés egyetemei, kiegészülve számos iráni és Iránon kívüli (elsősorban török, kínai és kaukázusi) műhelyekkel. Ezen perzsaszőnyeg manufaktúrák termékei a XVIII: századra szinte valamennyi európai uralkodóházban megtalálhatók voltak, a keleti művészetekre gyakorolt hatásuk pedig hasonlatos volt a reneszánsz Itália nyugati befolyására.

  perzsaszőnyeg
 
     
 
A keleti szőnyegek széles körű nemzetközi elismerése, a nyugati igények hatalmas növekedése nagymértékben volt köszönhető az 1873-as bécsi kiállításnak, az első perzsaszőnyeg bemutató vásárnak.
 
     
 

A keleti szőnyegek művészi kifejezési eszköztára állandó változásban lévő szín- és jelképrendszerekből, forma- és mintavilágból tevődik össze. Ezek jellemzőek a szőnyegkészítőre, legyen az városi manufaktúra, egy kis falusi szőnyegszövő, vagy a nyájjal vándorló nomád törzsek egyike.

 
   
 

Perzsaszőnyeg színek és minták

     
 

Néhány szó - a teljesség igénye nélkül - a minta- és színvilágról. Figuratív mintának nevezzük az élőlények (ember, állat, növény) ábrázolását, nem-figuratívnak a geometriai mintákat. Míg egyes szunnita vallási régiókban (Törökország, Afganisztán, türkmén nomádok) tilos az élőlény, elsősorban az emberábrázolás, addig a síita Perzsiában és a hindu, buddhista, taoista kultúrákban nincs ilyen vallási megkötés.

 
perzsaszőnyeg
ember
 
     
 

A szubjektív ízléstől függetlenül általánosan elmondható, hogy a geometrikus minták elkészítése egyszerűbb és gyorsabb, a virágmintás-medalionos vagy vadászjelenetet ábrázoló szőnyeg elkészítése jóval nehezebb és időigényesebb. A medalionos és vadászszőnyegek mellett a leggyakoribb perzsaszőnyeg figuratív motívumok az alábbiak: életfa, váza virággal, festmény vagy képszerű jelenetek, levélminták, kertminták és újabban - hála a nyugati civilizáció beáramlásának - híres festmények, de akár dollár bankjegyek másolatai is megjelentek.

 
perzsaszőnyeg
életfa ábrázolása
 
     
 

Említést érdemelnek az Európában oly népszerű (és Magyarországon hosszú ideig "a" keleti szőnyegmintának ismert) gul motívum-csoportok, amely türkmén nomádok harci jeleit mintázzák. Ezen szőnyegek egy csoportját valamikori gyűjtőhelyük után Bokhara szőnyegeknek is nevezik, készüljenek Iránban, Pakisztánban vagy a Kaukázusban. Ismert és szeretett motívum az elefánttalpas gul minta is, amely az afgán szőnyegek sajátja.

 
perzsaszőnyeg
elefánttalp, gul
 
     
 
Külön tanulmány lehet a nyolc-nyolc taoista, illetve buddhista szimbólum, amely a halhatatlan szellemek tulajdonságait, a megértendő és fejlesztendő emberi kvalitásokat rendszerezi. Ezen szimbólumok növényi, állati és nem-figuratív jelek, amelyek - néhány példaként - az alábbiakat jelképezik: furulya - csodatevés, bambusz - jövendőmondás, kard - természetfeletti erő, lótuszvirág - egyszerűség, szerénység, esernyő - méltóság és tisztelet, hal - bőség.
 
     
 
Ismertek továbbá vallási elemeket nem tartalmazó, ugyancsak népszerű motívumok, mint például a sárkány, kacsa, pillangó, ló, gránátalma, amelyek mind-mind külön jelentéssel bírnak.
 
perzsaszőnyeg
nomad ima
   

Visszakanyarodva az iszlám szőnyegekhez, rendkívül kedveltek az imaszőnyegek, amelyek a legegyszerűbb geometriai mintáktól a vagyonokat érő remekművekig (Qom, Hereke selyem) igen széles skálán készülnek.

 
 
   
 

Színek és jelentésük

     
 

Az esztétikai jelentésen túl, egy-egy szőnyeg színei mélyebb jelentést tartalmaznak. Az iszlám országokban - Mohamed próféta kabátja után - szent szín a zöld. Ugyanezen zöld széles körűen használt viszont Kínában, ahol viszont a sárga számít tabunak (a kínai császárok ruhája). A kék: mennyország Iránban, hatalom Nepálban. Gazdagságot jelképez a piros, hűséget a narancssárga Iránban, a gyász színe Kínában, Indiában és Iránban is a fehér.

 
   
 

Perzsaszőnyeg fajták

     
 
Az elmondottak alapján a keleti szőnyegeket három nagy csoportba oszthatjuk.
 
     
 

A nomád szőnyeg ek zömében geometrikus mintájú, gyakran állatokat stilizáló, egyszerűbb szőnyegek, amelyeket asszonyok és lányaik készítenek, mialatt a férfiak a birka- és kecskenyájakat terelik. Alapanyaguk a saját állatokról lenyírt gyapjú, amelyeket szállá sodornak, majd megfestenek Ezen szőnyegeknél gyakori az aszimmetria, és a színeltolódás is, amelyek inkább egyedivé, mint hibássá teszik azokat.

 
perzsaszőnyeg
aszimmetria, színeltolódás
 
     
 

A minták anyáról lányra szállnak, az egyéni fantázia azonban szabadon szárnyalhat. Az újabb és újabb mintákat a környezetükből merítik. Példaként megemlíthetjük azokat az afgán szőnyegeket, amelyeken mintaként a szovjet megszállás idején megjelentek a helikopterek, különböző fegyverek is . A nomád szőnyegek a leginkább romantikus, legegyszerűbben elkészíthető és kevésbé értékes alkotások.

 
     
 

perzsaszőnyeg

  perzsaszőnyeg
tank
helikopter
 
     
 
A falusi szőnyegek nomád testvéreik továbbfejlesztett változatai, amelyek a domináns geometriai mintákat meghagyva, ívelt formákat és jóval gazdagabb színvilágot tartalmaznak. A felhasznált gyapjú minősége jobb, a csomózás sűrűsége meglepően magas. A falusi szőnyegek ugyancsak családi vállalkozásban készülnek.
 
     
 

perzsaszőnyeg

  perzsaszőnyeg
 
     
 
Városi manufaktúrában készült keleti szőnyegek a legértékesebbek, ahol bár kézzel, már iparszerűen folyik a szőnyeg termelése. E manufaktúrában szőnyegtervező művészek tervei alapján dolgoznak. A tervek a legapróbb részletekig kimunkálva, milliméterpapíron állnak a szőnyegszövő rendelkezésére. A tervező igen nagy becsben tartott, a legjobb nyugati képzőművészek rangját élvező művész, neve olykor szerepel a szőnyegbe szőve, még inkább értékessé téve azt.
 
     
 

perzsaszőnyeg

 
perzsaszőnyeg
 
     
 

A perzsaszőnyeg műhelyekben felügyelők vigyázzák a pontos szín és mintakövetést, bármilyen eltérés a szőnyeg újrakezdéséhez, többszöri hiba esetén a szőnyegszövő elbocsátásához vezet. Mint említettük, a műhelyekben a legkifinomultabb ívelt formák a jellemzők, a perzsaszőnyeg készítéshez felhasznált anyagok minősége a lehető legjobb (ausztrál, új-zélandi gyapjú, kínai hernyóselyem). Nem csoda tehát, műremekek készülnek itt, amelyek elkészítése hosszú hónapokat, éveket is igénybe vehet.

 
     
     
   
     
perzsaszőnyeg
perzsaszőnyeg
perzsaszőnyeg
 
2003-2005 © Copyright SalemCarpet.hu Keleti szőnyeg, perzsaszőnyeg.
 
Keleti szőnyeg, perzsaszőnyeg. Keresőoptimalizálás

Valid HTML 4.01 Transitional